www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni

Tematică și bibliografie - medic Medicina Muncii

TEMATICA

pentru concursul de ocupare de post

specialitatea MEDICINA MUNCII

 

I.   PROBA SCRISA

II.  PROBA CLINICA

III.  PROBA PRACTICA

 

I. PROBA SCRISA

1.   Medicina muncii: definiție, evoluția conceptului de medicina muncii, scopuri, domeniile componente. Condiția de munca: factori componenți. Noxele profesionale: definiție, clasificare, mod de acțiune asupra organismului uman. Limite (concentrații) admisibile ale noxelor profesionale (1,9,13,15)

2.   Bolile profesionale: definiție, elemente fundamentale privind etiologia, diagnosticul, tratamentul și profilaxia bolilor profesionale. Tabelul de boli profesionale declarabile. Semnalarea, declararea, anchetarea și evidenta bolilor profesionale (1,7,9,13,17,19)

3.   Bolile legate de profesiune: definiție, clasificare, epidemiologie, metodologia diagnosticului, legislație, profilaxie (10,14)

4.   Bazele anatomice, fiziologice și biochimice ale efortului profesional predominant musculo-osteo-articular (munca fizica). Munca statica și munca dinamica. Consumul de oxigen în diferite faze ale contracției musculare (9,13)

5.   Bazele anatomice, fiziologice și biochimice ale efortului profesional predominant neuro-psihosenzorial (9,13)

6.   Modificările fiziologice ale organismului în timpul efortului profesional predominant musculo-osteo- articular și a efortului neuro-psihosenzorial (1,5,9,13)

7.   Oboseala profesionala: definiții, clasificare, mecanism de producere, mod de manifestare, metode de apreciere, recomandări profilactice (5,9,13)

8.   Capacitatea de munca: definiții, factori care determina capacitatea de munca, recomandări pentru creșterea capacității de munca (9,13)

9.   Caracteristici fiziopatologice ale muncii în schimburi alternante: definiții, clasificare, patologia legata de munca în schimburi alternante, recomandări profilactice (9,13,15)

10.  Caracteristici fiziopatologice ale muncii în procesele de munca automatizate: definiții, mod de manifestare, patologia legata de munca automatizata, recomandări profilactice (10,15)

11.  Caracteristici fiziopatologice ale muncii adolescenților, femeilor și vârstnicilor (9,13,15)

12.  Psihologia muncii: definiți, evoluția psihologiei muncii, domenii de activitate ale psihologiei muncii, rolul psihologiei muncii în unitățile economice de producție și de servicii (9,13)

13.  Ambianța termică profesională (microclimatul profesional); ambianța termică profesională caldă (microclimat cald); ambianța termică profesională rece (microclimat rece) (1,8,12,13,15)

14.  Ambianța sonoră profesională (zgomotul profesional). Muzica și medicina muncii (8,14)

15.  Ambianța profesională în ultrasunete și infrasunete (8,13)

16.  Ambianța luminoasă profesională (iluminatul profesional). Culorile și medicina muncii (5,11)

NOTA: Pentru punctele 13,14,15 și 16 se vor cunoaște:

-    definiție

-    procese tehnologice, locuri de muncă și profesiuni expuse

-    acțiune asupra organismului uman

-    limite admisibile conform legislației actuale de medicina muncii

-    profilaxie:

-    măsuri tehnico-organizatorice

-    măsuri medicale: examen medical la angajare și control medical periodic, examen medical de adaptare

17.  Ergonomia medicală: definiții, etape de dezvoltare, etapele unei cercetări ergonomice; relațiile ergonomice; disfuncțiile sistemului om-mașină-mediu; model de check-list ergonomic (1,9,15)

18.  Vibrațiile mecanice (trepidațiile) profesionale (8,14)

19.  Presiune atmosferică crescută (8,13)

20.  Presiune atmosferică scăzută (8,13)

NOTA: Pentru punctele 18, 19 și 20 se vor cunoaște:

-  definiție

-  procese tehnologice, locuri de muncă și profesiuni expuse

-  acțiune asupra organismului uman

-  limite admisibile conform legislației actuale de medicina muncii

-  profilaxie

-  măsuri tehnico-organizatorice

-  măsuri medicale: examen medical la angajare și control medical periodic, examen medical de adaptare

21.  Toxicele profesionale ca factor etiologic: definiție, clasificare, căile de pătrundere în organism, circulație, depunere în organe țintă, eliminare din organism, biotransformarea toxicelor, mecanisme de acțiune, acțiunea combinata a toxicelor, relația dintre proprietățile fizico-chimice și activitatea toxică, influența diverselor condiții de munca asupra acțiunii toxicelor; relații doza-efect și relații doză-răspuns. Concentrații (limite) admisibile; definiții, mod de stabilire, mod de exprimare, mod de apreciere. Profilaxie (1,7,9,13)

22.  Intoxicația profesională cu metale și sărurile lor: plumb, mercur, crom, cadmiu, mangan, beriliu, nichel (1,7,9,13,17)

23.  Intoxicația profesională cu metaloizi și sărurile lor: arsen + hidrogen arseniat, fosfor + hidrogen fosforat, stibiu, telur (1,7,9,13,17)

24.  Intoxicația profesională cu hidrocarburi alifatice și compuși halogenați ai acestora: tetraclorura de carbon, clorura și bromura de metil, tricloretilena, sulfura de carbon (7,13,17)

25.  Intoxicația profesională cu hidrocarburi aromatice și derivații nitro- și amino- ai hidrocarburilor aromatice: benzen, toluen, nitrobenzen, aminobenzen (anilina), derivați halogenați ai acestora (7,13,17)

26.  Intoxicația profesională cu alcooli (metilic, butilic, izopropilic) (7,13,17)

27.  Intoxicația profesională cu glicoli (etilenglicol, dietilenglicol, 1-4-butan-diol, precum și derivații nitrați ai glicolilor și glicerolului) (7,13,17)

28.  Intoxicația profesională cu cetone: acetona, cloracetona, metilcetona (7,13,17)

29.  Intoxicația profesională cu aldehide: formaldehida (7,13)

30.  Intoxicația profesională cu izocianați (7,13)

31.  Intoxicația profesională cu gaze și vapori iritanți: halogeni (clor, fluor), compuși de sulf (bioxid și trioxid de sulf, acid sulfuric, dimetil sulfat), compuși ai azotului (oxizi de azot, amoniac, acid azotic) (7,13)

32.  Intoxicația profesională cu oxid de carbon (7,9,13)

33.  Intoxicația profesională cu acid cianhidric și compuși cianici (7,9,13)

34.  Intoxicația profesională cu pesticide: organo-fosforice, organo-mercuriale, ierbicide, carbamice, organo- clorurate (7,13,15)

35.  Intoxicația profesională cu amide, poliamide, poliesteri, poliuretani (7,13)

36.  Pulberile profesionale ca factor etiologic: definiții, clasificări, acțiunea combinată a pulberilor profesionale; relația dintre structura mineralogică și chimică a pulberilor și acțiunea asupra plămânilor; testarea experimentală a pulberilor în experimentul acut, subacut și cronic; relații doza-efect și relații doza- răspuns. Limite (concentrații) admisibile: definiții, mod de stabilire a acestor limite admisibile (3,13,15)

37.  Pneumoconiozele: definiție, etiologie, patogenie generală, clasificare. Clasificarea internațională a radiografiilor de pneumoconioze (B.I.T.) (3,6,7,13,14)

38.  Silicoza, azbestoza, pneumoconioza minerului la cărbune, sideroza (3,6,7,9,13,14)

39.  Astmul bronșic profesional (2,6,7,9,12,13)

40.  Alveolita alergică extrinsecă (2,6,7,13)

41.  Bisinoza (2,6,7,9,13)

42.  Boli profesionale prin expunere la radiații electromagnetice nonionizante și ionizante (7,9,13)

43.  Boli profesionale prin expunere la ambianța termică profesională caldă (microclimat cald) și ambianța termică profesională rece (microclimat rece) (7,9,13)

44.  Boli profesionale prin expunere la ambianța sonoră profesională (zgomot profesional) peste limitele admise: surditatea și hipoacuzia profesională (7,9,13,14)

45.  Boli profesionale datorită vibrațiilor mecanice (trepidațiilor) profesionale (7,9,13,14)

46.  Boli profesionale datorită presiunii atmosferice hiperbare și hipobare (8,13)

47.  Boli profesionale prin suprasolicitare a sistemului musculo-osteo-articular (10,13)

NOTA: Pentru subiectele 22-47 se vor trata: etiologie, patogenie, tabloul clinic, examene de laborator și paraclinice, diagnostic pozitiv și diferențial, complicații, evoluție, expertiza capacității de muncă, tratament, profilaxie.

La profilaxie se va insista asupra determinării aptitudinii în munca cu ocazia examenului medical la angajare, controlului medical periodic.

48.  Dermatozele profesionale (1,7,9,13)

49.  Cancerul profesional (7,13)

50.  Boli infecto-contagioase și parazitare profesionale (tetanos, bruceloza, leptospiroza, hepatita virala, tuberculoza, amoebiaza) (7,13)

51.  Hematologie profesională (7,11)

52.  Electropatologia (9)

53.  Selecția și orientarea profesională: definiții (1,9,15)

54.  Aptitudinea în munca determinată cu ocazia examenului medical la angajare, control medical periodic, examen medical de adaptare în munca, în funcție de profesiune și de boli cu largă răspândire: (18)

-  hipertensiunea arterială

-  boala cardiacă ischemică (cardiopatia ischemică)

-  hepatita cronică

-  tuberculoza pulmonară

-  afecțiuni oftalmologice: vicii de refracție, glaucom, cataracta, retinopatii

-  varice

-  bronșita cronică

55.  Probleme speciale de medicina muncii privind: munca celor cu vedere monoculară, munca epilepticilor, munca stângacilor, munca diabeticilor, reumatismul și munca, tuberculoza și munca, alcoolismul și munca, fumatul și munca, consumul de medicamente și munca (9)

56.  Boli profesionale pe aparate și sisteme (sinteze): boli bronhopulmonare, boli hepato-renale, boli cardiovasculare, afecțiuni oto-rino-laringologice, boli oftalmologice, boli hematologice, boli endocrine, boli bucale, dentare și maxilare (elaborare personală)

57.  Accidentele în muncă: definiție, clasificare, legislația privind declararea, cercetarea cauzelor și evidența lor (10,13,19)

58.  Probleme de igiena alimentației în întreprinderi. Prevenirea toxiinfecțiilor alimentare. Alimentația de protecție. Legislație (10,18)

59.  Probleme de igienă în întreprinderi: aprovizionarea cu apă potabilă, îndepărtarea reziduurilor, igiena individuală. Legislație. Medicina muncii și ecologia (10,18)

60.  Ventilația industriala: definiții, clasificare (10,18)

61.  Echipamentul individual de protecție: definiții, clasificare (10,18)

62.  Metoda epidemiologică aplicată la bolile netransmisibile cu referire specială la bolile profesionale și la bolile legate de profesiune (5,13)

63.  Legislația actuală de medicina muncii din țara noastră (18,19)

 

II. PROBA CLINICA

1. Examinarea unui solicitant pentru o anumită profesie și la un loc de munca, în vederea stabilirii aptitudinii în munca din punct de vedere medical sau

2. Examinarea unui bolnav în vederea stabilirii diagnosticului de boală profesională

Cazurile pentru stabilirea aptitudinii în munca și pentru diagnosticul de boală profesională se vor alege din tematica probei scrise.

 

III. PROBA PRACTICA

1.   Profesiograma: elaborarea, efectuarea, interpretarea și aprecierea unei profesiograme (4,5,16)

2.   Evaluarea efortului predominant musculo-osteo-articular; expunerea unei tehnici, interpretarea unui buletin (4,5,16,18)

3.   Evaluarea capacității de efort fizic prin determinarea indirectă a consumului maxim de oxigen; testul Astrand (5)

4.   Evaluare a efortului predominant neuro-psiho-senzorial; expunerea unei tehnici, interpretarea unui buletin (4,5,16)

5.   Evaluarea riscurilor profesionale reprezentate de ambianța termică profesională (microclimatul profesional) și a influenței acesteia asupra organismului; metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin* (4,5,8,11,18)

6.   Evaluarea riscurilor profesionale reprezentate de ambianța sonoră profesională (zgomotul profesional); metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin (4,5,8,11,18)

7.   Audiometria tonală și vocală în scopurile medicinei muncii; metodologie, tehnici, interpretarea unei audiograme* (4,5,16)

8.   Evaluarea riscurilor profesionale reprezentate de expunerea la vibrații mecanice la un loc de muncă și a influenței acestora asupra organismului: metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin. Testul de provocare la rece, testul presor la rece, calcularea indicelui Pyykkö (4,5,8,11,18)

9.   Evaluarea riscurilor profesionale reprezentate de ambianța luminoasă la un loc de muncă (iluminatul profesional); metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin* (4,5,8,18)

10.  Determinarea funcțiilor vizuale de bază: acuitate vizuală, câmp vizual, simț cromatic; metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin (5)

11.  Evaluarea toxicelor profesionale la un loc de muncă; metodologie, tehnici, interpretarea de buletine (4,5,11,18)

12.  Evaluarea toxicelor profesionale în lichidele biologice. Monitorizarea biologică; metodologie, tehnici, interpretarea de buletine (4,5,11,18)

13.  Evaluarea pulberilor profesionale la un loc de muncă; metodologie, tehnici, interpretarea de buletine (4,5,11,16,18)

14.  Explorări funcționale respiratorii (pulmonare) în practica medicinei muncii: CV, VEMS, DME25-75%CV, volum rezidual, timp de mixică, teste bronhomotorii: metodologie, tehnici, interpretarea de buletine[*] (4,5,12)

15.  Probe funcționale cardiovasculare simple în practica medicinei muncii: Teslenko, Crampton, Brouha, probe de efort ; metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin (5,16)

16.  Citirea și interpretarea de radiografii pulmonare standard (RPS) pentru diagnosticul de pneumoconioză (silicoză, azbestoză, sideroză etc.) (3,4,6,7)

17.  Citirea și interpretarea de radiografii de coloană vertebrală, articulației pumnului, mâinii pentru diagnosticul de boală de vibrație

18.  Evaluarea expunerii la radiații electromagnetice nonionizante și ionizante la locul de muncă; metodologie, tehnici, interpretare de buletine (11,18)

19.  Metode de evaluarea nivelului de risc profesional la locul de muncă: definiții, etape, instrumente de lucru, mod de aplicare (11,18)

20.  Elaborarea aplicarea unui program de medicina muncii privind silicoza (elaborare personală)

21.  Elaborarea unui program de medicina muncii privind intoxicația profesională cu plumb (elaborare personală)

22.  Elaborarea unui program de medicina muncii privind hipoacuzia și surditatea profesională (elaborare personală)

23.  Elaborarea unui program de medicina muncii privind dermatozele profesionale (elaborare personală)

24.  Elaborarea unui program de medicina muncii privind intoxicația profesională cu solvenți organici (elaborare personală)

25.  Elaborarea unui program de medicina muncii privind bolile profesionale datorită suprasolicitării efortului profesional predominant musculo-osteo-articular (mișcări repetitive, ridicarea și transportul de greutăți mari, poziții vicioase etc.) (elaborare personală)

26.  Elaborarea unui program de medicina muncii privind profilaxia bolilor profesionale și a bolilor legate de profesiune într-o: mină, întreprindere constructoare de mașini, textilă, agricolă, unitate spitalicească, munca la videoterminale (elaborare personală)

27.  Elaborarea unui plan de cercetare ergonomică la un loc de muncă (elaborare personală)

 

BIBLIOGRAFIE

1.  Cocârlă A., Tefas L., Petran M. - Manual Medicina Muncii, Ed. Universitară I. Hațieganu Cluj, 2000

2.  Cocârlă A., Suciu I. - Bronhopneumopatiile în mediu industrial, vol.I, Ed. Dacia, Cluj 1984

3.   Cocârlă A., Suciu I. - Bronhopneumopatiile în mediu industrial, vol.II, Ed. Dacia, Cluj 1985

4.   Mihalache C., Constantin B., Oprea V. - Noțiuni practice de Medicina Muncii, Litografia UMF Iaşi 1996

5.   Manu P., Niculescu T. (sub red.) - Practica Medicinei Muncii, Ed. Med., Buc. 1978

6.   Naghi E. (sub red.) - Patologia profesională a aparatului respirator, Ed. Universitară C. Davila Buc., 1997

7.   Niculescu T. (sub red.) - Manual de patologie profesională, vol.I, Ed. Med., Buc. 1985

8.   Niculescu T. (sub red.) - Manual de patologie profesională, vol.II, Ed. Med., Buc. 1987

9.   Niculescu T., Toma I., Pavel A. - Medicina muncii, vol.I, Ed. MEDMUN, Buc. 1999

10.   Niculescu T., Toma I., Pavel A. - Medicina muncii, vol.II, Ed. MEDMUN, Buc. 2001

11.   Niculescu T., Toma I., Pavel A. - Medicina muncii, vol.III, Ed. MEDMUN, Buc. 2002

12.   Pavel A. - Manual de medicina muncii, Ed. Europa Nouă, Buc. 2002

13.   Silion I., Cordoneanu C. - Bazele medicinei muncii. Teorie şi practică, ed.II, Ed. Moldogrup, Iaşi 2002

14.  Todea A. - Boli profesionale în actualitate, Ed. Viața Medicală Românească, Buc. 2000

15.  Toma I. - Medicina muncii, vol.I, Ed. Reduta, Craiova 1999

16.  Toma I. - Medicina muncii. Lucrări practice, Ed. Sitech, Craiova 1998

17.  Turcan P. - Medicina muncii, Ed. IM Timişoara 1981

18.   Min. Muncii şi Solidarit. Sociale, MSF - Norme generale de protecția muncii, 2000

19.  xxx - Legea 90/1996 privind protecția muncii + Normele metodologice de aplicare[*] La aceste subiecte candidatul trebuie să cunoască folosirea aparaturii.

        Copyright © 2004-2021 Direcția de Sănătate Publică Neamț.