www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Informaţii utile
 

Care sunt criteriile de eliberare a avizului?

 1. prelungirea activității medicale numai în cazul medicilor care, la data publicării Legii nr.113/2016, se aflau în relație contractuală cu C.A.S. Neamț, direct sau prin intermediul unui furnizor de servicii medicale
 2. respectarea  prevederilor legale cuprinse în alin (8) al art. 391 din Legea nr. 95/20016, republicată, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 113/2016, prin raportare la dispozițiile alin. (1)-(7) ale art. 391, respectiv art. 492, din Legea nr. 95/2006; respectarea prevederilor Deciziei C.M.R. nr. 4/2008 publicată în M.Of. Partea I, cu modificările ulterioare
 3. depunerea cererilor de eliberare a  avizului din partea Comisiei, împreună cu toate documentele solicitate, conform legislației în vigoare
 4. prelungirea activității medicale în aceeași specialitate în care medicul pensionar solicitant își desfășoară activitatea la momentul cererii 
 5. luarea în considerație a specificului zonei pentru care se solicită prelungirea activității peste vârsta de pensionare
 6. luarea în considerare a numărului necesar de medici la nivelul de unitate administrativ-teritorială, a numărului de medici care nu au îndeplinit vârsta de pensionare
 7. acordarea avizului în vederea desfășurării în continuare a activității medicale în cadrul unei unități sanitare publice din zona cu caracter deficitar din punct de vedere al specialității respective, în care medicul în cauză își desfășoară activitatea în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate la momentul formulării cererii, urmând ca activitatea să se desfășoare tot în jud.Neamț;
 8. dacă există deficit de personal medical la nivelul unității în specialitatea în care activează medicul respectiv
 9. dacă există posturi vacante din specialitatea respectivă,  deși a fost  organizat concurs în ultimele 6 luni pentru ocuparea acestora
 10. dacă medicul activează în una dintre specialitățile  medicale deficitare, stabilite de legislația în vigoare
 11. în cazul spitalelor publice cu deficit de personal, doar cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea postului prin concurs
 12. analiza fiecărui caz în mod individual
 13. să nu existe reclamații din partea pacienților la adresa medicului
 14. să nu existe sancțiuni contractuale aplicate de C.A.S. Neamț
 15. să nu existe sancțiuni din partea Colegiului medicilor
 16. în cazul medicilor de familie, procentul de migrație a pacienților de pe lista proprie, comparativ cu anul precedent
 17. starea de sănătate a medicului să permită aceasta.

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.