www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis Modul de sesizare a Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis

Modul de sesizare a Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis

conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1343 din 6 noiembrie 2006, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis

Comisia poate fi sesizată de:

 1. persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
 2. succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.

 Persoanele susmenționate înaintează comisiei o sesizare scrisă care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele date:

 1. numele şi prenumele persoanei care face sesizarea;
 2. calitatea persoanei care face sesizarea;
 3. numele şi prenumele persoanei care se consideră victima unui caz de malpraxis (dacă este diferită de persoana care face sesizarea);
 4. numele şi prenumele autorului actului de malpraxis sesizat, săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
 5. data efectuării actului de malpraxis sesizat;
 6. descrierea faptei şi a împrejurărilor acesteia;
 7. prejudiciul produs victimei actului de malpraxis sesizat. 

La sesizarea întocmită cu respectarea cerinţelor menţionate se anexeaza următoarele documente:

 1. copii ale documentelor medicale în susţinerea afirmaţiilor cuprinse în sesizarea adresată comisiei;
 2. copii ale documentelor legale din care să rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.

Sesizările adresate comisiei, care nu respectă dispoziţiile legale şi ale prezentului regulament, sunt respinse ca fiind nefondate şi se clasează cazul, comunicându-i-se persoanei care a făcut sesizarea decizia adoptată, în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.