www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Laboratoare Direcția de Sănătate Publică Neamț Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică

Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică

Laboratorul de diagnostic microbiologic

Laboratorul de diagnostic microbiologic

Atribuții specifice:

 • participă la efectuarea investigaţiei epidemiologice prin recoltarea şi prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice, pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în conformitate cu metodologiile legale în vigoare;
 • asigură diagnosticul etiologic pentru bolile infecţioase identificate în cadrul programului naţional de supraveghere epidemiologică dacă prestaţia nu poate fi asigurată prin unitatea de îngrijire a cazului sau este solicitat în acest sens;
 • asigură diagnosticul microbiologic pentru solicitările serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boală transmisibilă sau investigaţii în cadrul programelor de sănătate;
 • monitorizează şi transmite evaluări privind circulaţia unor microorganisme cuprinse în metodologiile de supraveghere epidemiologică şi situaţia antibioticorezistenţei microorganismelor la populaţia investigată în unităţile sanitare din teritoriu;
 • asigură transmiterea probelor biologice la structurile regionale/naţionale în vederea caracterizării circulaţiei germenilor pe teritoriul naţional, în conformitate cu reglementările metodologice ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;
 • efectuează analize microbiologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică;
 • efectuează analize microbiologice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei reglementate;
 • asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării/reacreditării laboratorului;
 • efectuează analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
 • execută alte activităţi specifice la solicitarea directorului adjunct de sănătate publică, conform competenţelor.

Echipa:

 • 2 medici primari microbiologie;
 • 1 biolog principal;
 • 4 asistenți medicali principali laborator;
 • 4 asistenți medicali principali igienă;
 • 1 asistent medical igienă.

Laborator de chimie sanitară şi toxicologie

Laborator de chimie sanitară şi toxicologie

Atribuții specifice:

 • efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice din probe biologice, apă, aer, alimente şi alţi factori de mediu pentru evaluarea obiectivă a conformităţii produselor şi a riscurilor pentru sănătate;
 • efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică;
 • efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
 • asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării laboratorului;
 • intervine şi participă la orice acţiune declarată de urgenţă prin evenimente neaşteptate de către directorul adjunct de sănătate publică;
 • alte atribuţii specifice stabilite sau solicitate în cadrul competenţei.

Echipa:

 • 4 chimiști principali;
 • 1 asistent medical principal laborator;
 • 3 asistenți medicali principali igienă.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.