www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Atribuții Compartimentul de avize şi autorizare

Atribuții Compartimentul de avize şi autorizare

 1. primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile pentru toate procedurile de reglementare în ceea ce priveşte proiectele de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor şi activităţilor;
 2. primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile de autorizare sanitară şi certificarea conformităţii în vederea funcţionării obiectivelor, altele decât cele supuse înregistrării la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunale;
 3. repartizează documentaţiile către structurile de specialitate;
 4. asigură eliberarea documentelor de reglementare în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
 5. răspunde de managementul informaţiilor privind documentele de reglementare pe care le gestionează;
 6. înregistrează declaraţiile pe propria răspundere şi le transmite serviciului de control în sănătate publică;
 7. asigură înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 8. gestionează baza de date pentru documentele de reglementare eliberate şi o transmite periodic serviciului de control în sănătatea publică;
 9. oferă informaţii, la solicitare, asupra procedurilor de reglementare a obiectivelor şi activităţilor;
 10. întocmeşte şi eliberează autorizaţia de liberă practică pentru angajaţii din unităţile sanitare, publice şi private, din teritoriul arondat direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, indiferent de subordonarea acestor unităţi, alţii decât medicii, medicii dentişti, farmaciştii, precum şi asistenţii medicali şi moaşele;
 11. alte atribuţii specifice stabilite de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.