www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate

Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate

EXTRAS – O.M.S. nr. 1030/2009 din 20 august 2009, privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare

Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate sunt următoarele:

  1. autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere;
  2. autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare;
  3. certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică;
  4. asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice;
  5. viza anuală.

Asistenţa de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerinţelor prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea şi modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei.

Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică a conformităţii reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competenţă prin care sunt stabilite cerinţele prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea sau modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei.

Notificarea de certificare de sănătate publică a conformităţii reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competentă prin care sunt stabilite cerinţele prevederilor legale în vigoare privind conformitatea unui obiectiv/unei activităţi cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă şi sănătate publică specifice domeniului.

Viza anuală reprezintă confirmarea în scris de către autoritatea locală de sănătate publică privind respectarea conformităţii cu autorizarea sanitară eliberată anterior.

Autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere este procedura administrativă prin care autoritatea competentă înregistrează declaraţia pe propria răspundere referitoare la respectarea reglementărilor legale incidente domeniului şi este înştiinţată şi solicitată pentru verificarea conformităţii.

Autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare este procedura administrativă prin care autoritatea competentă evaluează conformitatea obiectivului, întocmeşte referatul de evaluare şi eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare sau notificarea de respingere a acesteia.

Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este procedura administrativă prin care se efectuează evaluarea conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru sănătatea populaţiei.

Procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 2 şi care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerţului.

Procedura autorizării sanitare în baza referatului de evaluare se aplică activităţilor/obiectivelor, la solicitarea titularilor activităţilor, indiferent de forma de organizare juridică.

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi, indiferent de forma de organizare a solicitantului:

    a) tratarea şi distribuţia apei potabile;

    b) producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;

    c) fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă;

    d) amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;

    e) activităţi de asistenţă medicală spitalicească;

    f) activităţi de asistenţă medicală generală;

    g) activităţi de asistenţă medicală specializată;

    h) activităţi de asistenţă stomatologică;

    i) activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;

    j) activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;

    k) activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;

    l) alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare;

    m) activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală.

Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru activităţile menţionate la lit. a) - e) se vizează anual.

Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru obiectivele care desfăşoară activităţile menţionate la lit. f) - k) emisă pe baza declaraţiei pe propria răspundere înainte de apariţia Ordinului ministrului sănătăţii nr. 251/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei îşi menţine valabilitatea până la modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia.

Pentru activităţile care se vizează anual, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare, titularul va solicita vizarea acesteia.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.