www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Tarife prestaţii în domeniul sănătăţii publice

Tarifele pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică

conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 208/07.03.2012, privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică

Microbiologie, serologie și parazitologie

Microbiologie, serologie și parazitologie

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Examenul bacteriologic al sputei 25
2 Antibiograma 25
3 Determinarea titrului ASLO 19
4 Reacția Wright 8
5 Reacția Widal 19
6 Reacția Huddlesson 6
7 Reacția WDRL 10
8 Reacții de fixare a complementului 21
9 Reacții serice cantitative 9
10 Reacții de hemaglutinoinhibare 38
11 Reacții de latexaglutinare 12
12 Reacții de hemaglutinare pasivă 14
13 Reacții de aglutinare liză 14
14 Examen serologic pentru HIV  -  test rapid 34
15 Examen serologic pentru HIV  -  ELISA 30
16 Determinare Ag. HBs 40
17 Confirmare Ag. HBs 50
18 Determinare anticorpi HBs  -  determinare calitativă 50
19 Determinare anticorpi HBs  -  determinare cantitativă 50
20 Determinarea Ag. HBe 60
21 Determinarea anticorpilor HBe 60
22 Determinarea anticorpilor HBc 50
23 Determinarea anticorpilor HAV 50
24 Determinarea anticorpilor HCV 60
25 Determinarea anticorpilor HDV 60
26 Determinarea anticorpilor în difterie -  hemaglutinare pasivă 19
27 Determinarea anticorpilor în difterie -  ELISA 24
28 Determinarea anticorpilor în tetanos 22
29 Determinarea anticorpilor în rujeolă 90
30 Determinarea anticorpilor în rubeolă 80
31 Determinarea anticorpilor în tusea convulsivă 20
32 Determinarea anticorpilor în infecția cu Chl. trachomatis 25
33 Determinarea anticorpilor în oreion 45
34 Determinarea anticorpilor în leptospiroză 28
35 Determinarea anticorpilor în bruceloză 28
36 Determinarea anticorpilor în toxoplasmoză 60
37Alte determinări serologicepe bază de deviz,
în funcție de
agentul patogen
de decelat
38 Coprocultură 35
39 Urocultură 30
40 Hemocultură 50
41 Hemocultură asistată în sistem automat 160
42 Exudat faringian 25
43Alte culturi bacterienepe bază de deviz,
în funcție de
agentul patogen
de decelat
44 Examen coproparazitologic 12
45ELISA în boli parazitarepe bază de deviz,
în funcție de
agentul patogen
de decelat
46 Frotiu în picătură groasă pentru malarie și filarioză 7
47 Examen de spută pentru Pneumocystis carinii 8
48
Alte determinări în boli parazitare
pe bază de deviz,
în funcție de
agentul patogen
de decelat și
de tehnica utilizată
49 Test rapid malarie 31

Controlul bacteriologic pentru spitale

Controlul bacteriologic pentru spitale

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Eficiența sterilizării 25/probă
2 Menținerea sterilității 35/probă
3 Catgut chirurgical 18/probă
4 Soluții perfuzabile 30/probă
5 Condiții igienico-sanitare 35/probă
6 Aeromicrofloră 25/probă

Vaccinări

Vaccinări

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Vaccinări necuprinse în Programul național de imunizări 6 + preț vaccin

Activități DDD

Activități DDD

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Dezinfecții 0,25 lei/mp
2 Dezinsecții 0,19 lei/mp
3 Deratizări 0,13 lei/mp

Igienă

Igienă

Determinări în aerul ambiant

Determinări în aerul ambiant

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Acid clorhidric 19
2 Amoniac 22
3 Aldehide totale 27
4 Aerosoli de acid sulfuric și sulfați solubili 25
5 Clor 27
6 Oxizi de azot 25
7 Dioxid de sulf (valoare medie 30 minute) 25
8 Dioxid de sulf (valoare medie zilnică) 35
9 Fenoli 30
10 Hidrogen sulfurat 30
11 Dioxid de carbon 30
12 Monoxid de carbon 30
13 Fluor 30
14 Toluen 30
15 Pulberi în suspensie PM10, metoda gravimetrică (valoare medie zilnică) 45
16 Pulberi totale în suspensie (medie 30 minute) 30
17 Pulberi sedimentabile 25
18 Mercur 35
19 Sulfură de carbon 30
20 Ozon 30
21 Pulberi negre 25
22 3,4 benzpiren 45
23 Azbest 100

Determinări în apă

Determinări în apă

Determinarea indicatorilor curenţi în apă (potabilă, de suprafaţă şi reziduală)

Determinarea indicatorilor curenţi în apă (potabilă, de suprafaţă şi reziduală)

Examen organoleptic şi fizic

Examen organoleptic şi fizic

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Culoare, miros, gust 10/parametru
2 pH 10
3 Turbiditate 10
4 Conductivitate 10

Examen chimic

Examen chimic

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Amoniac 25
2 Nitriți 25
3 Cloruri 30
4 Substanțe organice oxidabile - CCOMn 25
5

Examen chimic complex pentru apa potabilă

Conform
devizului

Determinări chimice în apă potabilă

Determinări chimice în apă potabilă

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică 10/probă
2 Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu, brom/bromați etc. analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 30/determinare
3 Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc. (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) -  pregătire probă 10
4 Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc. (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) -  determinare 50/element
5 Sodiu, potasiu, calciu, magneziu - determinare chimică 35/determinare
6 Sodiu, potasiu, calciu, magneziu (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) -  pregătire probă 10
7 Sodiu, potasiu, calciu, magneziu (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) -  determinare 50/element
8 Detergenți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 38
9 Fluor (analiza electrochimică) 20
10 Anioni dizolvați: fluorură, iodură, clorură, nitrit, nitrat, fosfat, sulfat etc. (prin ioncromatografie) -  pregătire probă 10
11 Anioni dizolvați: fluorură, iodură, clorură, nitrit, nitrat, fosfat, sulfat etc. (prin ioncromatografie) -  determinare 200/probă
12 Cationi dizolvați: litiu, sodiu, amoniu, potasiu, mangan, calciu, magneziu etc. (prin ioncromatografie) -  pregătire probă 10
13 Cationi dizolvați: litiu, sodiu, amoniu, potasiu, mangan, calciu, magneziu etc. (prin ioncromatografie) -  determinare 200/probă
14 Iod (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 25
15 Iod (determinare chimică) 25
16 Alcalinitate, aciditate 20
17 CBO5 30
18 Suspensii 30
19 Reziduu fix 30
20 Fenol (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 45
21 Fenol (determinare chimică) 30
22 Reziduuri petroliere (metoda extracției) 100
23 Hidrocarburi policiclice aromatice prin metoda HPLC -  pregătire probă 50
24 Hidrocarburi policiclice aromatice prin metoda HPLC -  determinare 200/probă
25 Trihalometani (prin gazcromatografie) -  pregătire probă 20
26 Trihalometani (prin gazcromatografie) -  determinare 150/probă
27 Pesticide (prin gazcromatografie)  -  pregătire probă 30
28 Pesticide (prin gazcromatografie)  -  determinare 200/probă
29 Oxigen dizolvat - metoda iodometrică 28
30 Oxigen dizolvat - cu oxigenometru portabil 35
31 Carbon organic total (TOC, IC, TC, NPOC) -  pregătire probă 50
32 Carbon organic total (TOC, IC, TC, NPOC) -  determinare 150/probă
33 Fosfați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 30
34 Fosfați - determinare chimică 30
35 Sulfați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 35
36 Sulfați (determinare gravimetrică) 30
37 Nitriți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 25
38 Nitrați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 35/determinare
39 Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 50
40 Duritate temporară, permanentă și totală 25
41 Cianuri și cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 60
42 Clor rezidual  -  liber 15
43 Clor rezidual  -  total 25
44 Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) -  pregătire probă 65
45 Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) -  determinare 170/1 element
46 Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) 300/2 elemente
47 Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) 400/3 elemente
48 Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) 500/4 elemente
49 Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) - determinare pentru fiecare element suplimentar 110/element
50 Bor (determinare prin spectroscopie moleculară) 25

Determinări în apă cu specificarea metodei de lucru

Determinări în apă cu specificarea metodei de lucru

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Determinare prin spectrofotometrie în absorbție atomică -  pregătire probă 10
2 Determinare prin spectrofotometrie în absorbție atomică -  determinare 50/element
3 Determinare prin gazcromatografie  -  pregătire probă 50
4 Determinare prin gazcromatografie  -  determinare 150/probă
5 Determinare prin lichidcromatografie -  pregătire probă 50
6 Determinare prin lichidcromatografie -  determinare 200/probă
7 Determinare prin ioncromatografie  -  pregătire probă 30
8 Determinare prin ioncromatografie  -  determinare 200/probă
9 Determinare prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) -  pregătire probă 65
10 Determinare prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) -  determinare 170/1 element
11 Determinare prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) - determinare 6 elemente/probă 300/2 elemente
12 Determinare prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) - pentru fiecare element suplimentar 400/3 elemente

Ape reziduale şi de suprafaţă

Ape reziduale şi de suprafaţă

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 pH 15
2 Turbiditate 15
3 CBO5 30
4 Suspensii 35
5 Reziduu fix 30
6 Fenoli (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 47
7 Substanțe organice oxidabile - CCOCr 50
8 Substanțe organice oxidabile - CCOMn 30
9 Oxigen dizolvat - metoda iodometrică 28
10 Oxigen dizolvat - cu oxigenmetru portabil 35
11 Sulfați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 35
12 Nitriți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 30
13 Amoniac (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 33
14 Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 50
15 Detergenți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 38
16 Duritate 25
17 Cianuri și cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 60
18 Clor rezidual  -  liber 25
19 Clor rezidual  -  total 25
20 Cloruri 25
21 Metale (zinc, nichel, plumb, fier, mangan, aluminiu, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc.) (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 35/determinare
22 Mercur (analiza prin spectrofotometrie cu absorbție atomică cu generator de hidruri) -  pregătire probă 25
23 Mercur (analiza prin spectrofotometrie cu absorbție atomică cu generator de hidruri) -  determinare 50/element
24 Arsen (analiza prin spectrofotometrie cu absorbție atomică cu generator de hidruri) -  pregătire probă 25
25 Arsen (analiza prin spectrofotometrie cu absorbție atomică cu generator de hidruri) -  determinare 50/element
26 Nitrați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) 40
27 Alcalinitate și aciditate 25
28 Brom/Bromați 35

Parametrii microbiologici şi parametrii indicatori de potabilitate a apei

Parametrii microbiologici şi parametrii indicatori de potabilitate a apei

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
 - lei -
1 Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică 35/probă
2 Număr colonii la 22 °C și 37 °C 20/parametru
3 Bacterii coliforme 25
4 Escherichia coli 25
5 Enterococi 25
6 Clostridium perfringens 55
7 Bacterii din genul Salmonella 80/probă
8 Pseudomonas aeruginosa 30
9 Analiza microbiologică a apei de îmbăiere din zonele naturale 200/probă
10 Analiza microbiologică a apei de piscină 200
11 Determinare Legionella pneumophila 110
12 Apă de irigații 72
13 Ape reziduale menajere 250
14 Sol și nămol 72
15 Plante irigate 78
16 Analiza parazitologică 200/probă

Determinări în alimente

Determinări în alimente

Examen organoleptic

Examen organoleptic

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Examen organoleptic 10

Examen fizic

Examen fizic

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Analize ponderale 10
2 Densitate 12
3 Umiditate 20
4 Refractometrie 12
5 Solubilitate 10
6 Granulație 10
7 Punct de topire 18
8 Punct de fierbere 11
9 Viscozitate 12

Examinări chimice

Examinări chimice

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Proteine 75
2 Lipide prin  - metoda extracției simple 30
3 Lipide prin  -  metoda Soxhlet 75
4 Lipide prin  -  metoda butirometrică 40
5 Glucide - zahăr direct reducător 25
6 Glucide - zahăr total 30
7 Cenușă  -  totală 45
8 Cenușă  - insolubilă în acid clorhidric 55
9 Colagen 60
10 Alfa aminoacizi liberi totali 8
11 Celuloză 36
12 Caroten (metoda clasică) 18
13 Vitamina C (metoda clasică) 24
14 Aciditate totală 15
15 Aciditate liberă 15
16 Aciditate volatilă 22
17 Azot ușor hidrolizabil 30
18 Plumb (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) -  pregătire probă 50
19 Plumb (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) -  determinare 50/probă
20 Mercur (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) -  pregătire probă 70
21 Mercur (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) -  determinare 50/probă
22 Conservanți (metoda clasică) 35
23 Conservanți (prin lichidcromatografie - HPLC) -  pregătire probă 50
24 Conservanți (prin lichidcromatografie - HPLC) -  determinare 200/probă
25 Coloranți - identificare 20
26 Azotați 40
27 Azotiți 25
28 Polifosfați 42
29 Alcool metilic (metoda clasică) 21
30 Dioxid de carbon 16
31 Zaharine și ciclamat (metoda clasică) 23/element
32 Zaharine și ciclamat (prin lichidcromatografie - HPLC) -  pregătire probă 50
33 Zaharine și ciclamat (prin lichidcromatografie - HPLC) -  determinare 200/probă
34 Iod total în sarea iodată 40
35 Clorură de magneziu în sare 15
36 Trioxid de fier în sare 25
37 Substanțe insolubile în apă 10
38 Substanțe insolubile în alcool 17
39 Indici pentru grăsimi  -  indicele de iod 20
40 Indici pentru grăsimi  -  indicele de peroxid 16
41 Indici pentru grăsimi  - indicele de saponificare 20
42 Controlul pasteurizării produselor alimentare - pasteurizarea laptelui (testul fosfatazei) 20
43 Controlul pasteurizării produselor alimentare - pasteurizarea înaltă a laptelui (testul peroxidazei) 22
44 Controlul pasteurizării produselor alimentare - semiconserve din carne (testul fosfatazei) 26
45 Controlul pasteurizării produselor alimentare - semiconserve din carne (testul coagulării proteinelor) 15
46 Determinarea pH în alimente 11
47 Identificarea amidonului  -  în lapte 10
48 Identificarea amidonului  -  în produse de carne 12
49 Testul reductazei în lapte 12
50 Reacția Kreiss în grăsimi 12
51 Teste de prospețime  - identificarea amoniacului liber 25
52 Teste de prospețime  - identificarea hidrogenului sulfurat 25
53 Determinarea glutenului  -  umed 11
54 Determinarea glutenului  -  indice glutenic 10
55 Determinarea glutenului  - indice de deformare a glutenului 15
56 Determinarea porozității produselor de panificație 15
57 Controlul ermeticității conservelor 11
58 Determinarea capacității de creștere la drojdie 11
59 Determinarea conținutului de fier în făină, boia de ardei și zahăr 19
60 Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale 45
61 Controlul limitei de impurități în produse vegetale (metale grele) 69
62 Determinarea corpilor străini  -  în cereale 12
63 Determinarea corpilor străini  - impurități minerale în alimente 25

Determinări de aditivi alimentari

Determinări de aditivi alimentari

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) - pregătirea probei de alimente pentru determinare de îndulcitori, conservanți, coloranți etc. 50
2 Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) -  determinare 200
3 Determinare prin ioncromatografie (IC) - pregătirea probei de alimente pentru determinare de: nitrați, nitriți, fosfați 50
4 Determinare prin ioncromatografie (IC) -  determinare 150

Determinarea reziduurilor de pesticide sau metaboliţi de pesticide în alimente cu destinaţie nutriţională specială

Determinarea reziduurilor de pesticide sau metaboliţi de pesticide în alimente cu destinaţie nutriţională specială

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
 - lei -
1 Determinare prin gazcromatografie (GC) -  pregătirea probei 100
2 Determinare prin gazcromatografie (GC) - determinare prin GC-ECD (pesticide organoclorurate) 180/probă
3 Determinare prin gazcromatografie (GC) - determinare prin GC-NPD (pesticide organofosforice) 180/probă
4 Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) -  pregătirea probei 100
5 Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) - determinare prin HPLC (alte pesticide) 200

Determinare de micotoxine

Determinare de micotoxine

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Determinarea reziduurilor de micotoxine - prin ELISA cu purificare pe coloana de imunoafinitate 350/probă
2 Determinarea reziduurilor de micotoxine - prin ELISA fără purificare 230/probă
3 Determinarea reziduurilor de micotoxine - prin ELISA identificare rapidă 60/probă
4 Determinarea prin lichidcromatografie (HPLC) - pregătirea probei de alimente 100
5 Determinarea prin lichidcromatografie (HPLC) -  determinare 200

Determinări diverse

Determinări diverse

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Dioxid de sulf total în leber și produse dulci 26
2 Acid feric în sucuri și germeni de fructe 20
3 Capsaicina în boia de ardei 35
4 Determinarea concentrației alcoolice 35/determinare
5 Determinarea esterilor, furfurolului și alcoolilor superiori (metoda clasică) 35/determinare
6 Determinarea compoziției alcoolice prin gazcromatografie (GC) -  pregătirea probei 30
7 Determinarea compoziției alcoolice prin gazcromatografie (GC) -  determinare prin GC 150/probă
8 Determinarea clorurii de sodiu 25
9 Determinarea alcalinității 15
10 Titru proteic 35
11 Extract cafea, ceai, vin 45
12 Cafeină (metoda clasică) 51
13 Cafeină (determinare prin lichidcromatografie) -  pregătire probă 100
14 Cafeină (determinare prin lichidcromatografie) -  determinare prin HPLC 200
15 Reacții de falsificare la miere 57
16 Determinarea calciului în lapte 37
17 Determinarea calciului în lapte prin spectrofotometrie în absorbție atomică (cu prelucrarea probei) -  pregătire probă 50
18 Determinarea calciului în lapte prin spectrofotometrie în absorbție atomică (cu prelucrarea probei) -  determinare 50
19 Determinarea substanțelor reducătoare din zahăr 28
20 Determinarea culorii zahărului 18
21 Cupru, plumb în vin și alte băuturi alcoolice, prin spectrofotometrie în absorbție atomică (cu prelucrarea probei) -  pregătire probă 50
22 Cupru, plumb în vin și alte băuturi alcoolice, prin spectrofotometrie în absorbție atomică (cu prelucrarea probei) -  determinare 50/element
23 Bioxid de sulf liber în vin 15
24 Bioxid de sulf total în vin 25
25 Determinarea alcoolului metilic din băuturile alcoolice și vin (metoda clasică) 35
26 Determinarea alcoolului metilic din băuturile alcoolice și vin (metoda clasică) -  determinare 180/probă
27 Bere - concentrația mustului primitiv 30
28 Bere - determinarea culorii 12
29 Bere - determinarea dioxidului de carbon 25
30 Monoglutamat de sodiu (metoda clasică) 36
31 Substanțe organice nesaponificabile 27
32 Indice de tiobarbituric 36
33 Dioxid de carbon în alcool 25
34 Teste de simulare și migrare metale (materiale în contact cu alimentul) 50/tip de simulant

Determinări bacteriologice din alimente

Determinări bacteriologice din alimente

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Bacterioscopie 4
2 Număr total de germeni 20
3 Bacterii coliforme 25
4 E.Coli 25
5 Salmonella 30
6 Stafilococ coagulazo-pozitiv 25
7 Bacillus cereus 25
8 Bacterii sulfito-reductoare 25
9 Streptococ fecal 25
10 Yersinia 40
11 Vibrio parahaemoliticus 40
12 Bacilus subtilis 40
13 Leuconostoc 40
14 Campylobacter pilori 25
15 Listeria monocytogenes 25
16 Enterobacterii 25
17 Drojdii și mucegaiuri 18
18 Examen microbiologic al conservelor sterilizate -  cu PH peste 4,5 23
19 Examen microbiologic al conservelor sterilizate -  cu PH sub 4,5 26

Expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici

Expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Recipienți, utilaje 30/probă
2 Suprafețe 30/probă
3 Aeromicrofloră 25/probă
4 Mâini personal 40/probă

Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a unei raţii alimentare

Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a unei raţii alimentare

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Determinare statistică 100

Alte determinări în aer, apă, sol, alimente şi alte produse, cu specificarea metodei de lucru

Alte determinări în aer, apă, sol, alimente şi alte produse, cu specificarea metodei de lucru

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Determinare prin spectrofotometrie în absorbție atomică - pregătire probă aer, aliment 50
2 Determinare prin spectrofotometrie în absorbție atomică -  pregătire probă apă 30
3 Determinare prin spectrofotometrie în absorbție atomică - pregătire probă alte produse 50
4 Determinare prin spectrofotometrie în absorbție atomică - determinare prin absorbție atomică 50/element chimic
5 Determinare prin gazcromatografie  -  pregătire probă aer 30
6 Determinare prin gazcromatografie  - pregătire probă apă, aliment, alte produse 50
7 Determinare prin gazcromatografie  - pregătire probă alte produse 50
8 Determinare prin gazcromatografie  - determinare prin gazcromatografie 150/probă
9 Determinare prin lichidcromatografie -  pregătire probă aer 50
10 Determinare prin lichidcromatografie - pregătire probă apă, aliment, alte produse 50
11 Determinare prin lichidcromatografie - pregătire probă din material biologic 60
12 Determinare prin lichidcromatografie - determinare prin lichidcromatografie 200/probă
13 Determinare prin ioncromatografie  -  pregătire probă aer 50
14 Determinare prin ioncromatografie  - pregătire probă apă, aliment, alte produse 50
15 Determinare prin ioncromatografie  - pregătirea probă alte produse 50
16 Determinare prin ioncromatografie  - determinare prin ioncromatografie 150/probă
17 Determinare prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) -  pregătire probă aer 30
18 Determinare prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) - pregătire probă alte produse 50
19 Determinare prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) - determinare 6 elemente/probă 400
20 Determinare prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) - pentru fiecare element suplimentar 15/element

Analize pentru cosmetice, detergenţi şi produse de curăţenie

Analize pentru cosmetice, detergenţi şi produse de curăţenie

Determinări fizico-chimice

Determinări fizico-chimice

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Determinări organoleptice 10
2 Densitate 12
3 pH 15
4 Umiditate v. substanță uscată 40
5 Solubilitate 10
6 Clor activ 20
7 Amoniac 20
8 Acid formic, formaldehidă 35
9 Alcalinitate 20
10 Aciditate totală 15
11 Aciditate 23
12 Alcalinitate 25
13 Substanțe reducătoare 35
14 Carbonați 35
15 Fosfați 35
16 Sulfați 35
17 Substanță activă 38
18 Substanță anionică 37
19 Indice de râncezire 73
20 Extracție cu eter de petrol 30
21 Oxigen activ 37
22 Punct de tulburare 12
23 Stabilitate 15
24 Putere de spumare 12
25 Tipul emulsiei 25
26 Conținut în substanțe volatile 36
27 Timpul de scurgere 15
28 Viscozitate 28
29 Punctul de topire 15
30 Punctul de solidificare 18
31 Acidul mercaptoacetic (cromatografie în strat subțire) 150
32 Determinări spectrofotometrice în produsele cosmetice 50
33 Determinări volumetrice în produsele cosmetice 25
34 Determinări prin gazcromatografie în produsele cosmetice 150/probă
35 Determinări prin lichidcromatografie în produsele cosmetice 200/probă
36 Determinări electrochimice în produsele cosmetice 20
37 Determinări prin cromatografie în strat subțire din 150/probă
38 Determinări gravimetrice în produsele cosmetice 30
39 Determinări prin spectroscopie de absorbție atomică în produsele cosmetice 100/element
40 Determinări prin ISP-MS în produsele cosmetice 50/element
41 Pregătire probă de produs cosmetic prin mineralizare 50
42

Pregătire probă de produs cosmetic prin extragere în solvenți
(pentru determinări de gazcromatografie sau lichidcromatografie)
60

43 Prelevare probă 10

Determinări microbiologice

Determinări microbiologice

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Număr total de germeni 25
2 Bacterii coliforme 45
3 E.Coli 45
4 Salmonella 100
5 Stafilococ aureus 50
6 Pseudomonas aeruginosa 72
7 Candida albicans 50
8 Enterobacter 40
9 Consultanță de specialitate 80/oră

Medicina muncii

Medicina muncii

Prestații specifice de medicina muncii

Prestații specifice de medicina muncii

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Determinarea expunerii la zgomot 80/loc de muncă
2 Determinarea zgomotului și analiză spectrală 90/loc de muncă
3 Determinarea vibrațiilor mecanice 80/loc de muncă
4 Determinarea/Evaluarea iluminatului 40/loc de muncă
5 Determinarea efortului profesional preponderent fizic 90/loc de muncă
6 Examen audiometric 45/persoană
7 Evaluarea solicitărilor vizuale în relație cu activitatea profesională (intrare în/ieșire din schimbul de muncă), interpretarea rezultatelor, recomandări 50/persoană
8 Examinare Ergovision 100/persoană
9 Probe funcționale ventilatorii 25/persoană
10 Evaluarea psihoaptitudinală a muncitorilor 30/persoană
11 Evaluarea capacității de muncă și a oboselii profesionale 80/persoană
12 Teste funcționale pentru diagnosticul sindromului Raynaud 50/persoană
13 Determinarea sau evaluarea microclimatului industrial 55/loc de muncă
14 Evaluarea suprasolicitării termice a organismului 60/persoană
15 Măsurarea nivelelor câmpurilor magnetice statice și ale câmpurilor electrice și magnetice de joasă frecvență 50/loc de muncă
16 Măsurarea nivelelor câmpurilor electrice și magnetice de joasă frecvență și analiza spectrală sau a caracteristicilor formei de undă 65/loc de muncă
17 Măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de înaltă frecvență 100/loc de muncă
18 Măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de înaltă frecvență și analiza spectrală sau a caracteristicilor formei de undă 150/loc de muncă
19 Expertiză de specialitate cu evaluarea dozimetrică a densității de curent indus în corp de câmpurile electrice sau magnetice de joasă frecvență conform devizului
20 Expertiză de specialitate cu evaluarea dozimetrică a ratei de absorbție specifice în expunerea la câmpuri electromagnetice de înaltă frecvență conform devizului
21 Expertiza expunerii la radiații laser 65/loc de muncă
22 Evaluarea nivelului câmpului electromagnetic 100/loc de muncă
23 Referat tehnic de interpretare a buletinului de câmpuri electromagnetice 150/buletin
24 Elaborarea referatului de impact asupra stării de sănătate privind expunerea la câmpuri electromagnetice conform devizului
25 Elaborarea referatului de impact asupra stării de sănătate privind expunerea la câmpuri electromagnetice 45/persoană
26 Chestionar de specialitate 40/chestionar
27 Evaluarea ergonomică a locului de muncă 50/loc de muncă
28 Recomandări ergonomice de concepție sau corecție privind disfuncțiile locului de muncă 50/loc de muncă
29 Evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale ale locului de muncă 50/loc de muncă
30 Evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale la o persoană 30/persoană
31 Stabilirea profilului psihologic al unei persoane 50/persoană
32 Evaluarea stresului profesional la nivelul unui loc de muncă 85/loc de muncă
33 Profilaxia și managementul stresului profesional 35/persoană
34 Determinarea riscurilor psihogene pentru sănătatea mintală a personalului 85/persoană
35 Determinări psihofiziologice pentru evaluarea adaptării și oboselii în muncă 35/persoană
36 Determinări privind încărcarea executantului generată de conținutul activității 35/persoană
37 Psihodiagnostic de psihopatologie ocupațională 30/persoană
38 Testări psihologice privind autorizarea personalului pentru activități în condiții de izolare, lucru la înălțime și risc de electrocutare 35/persoană
39 Programe profilactice pentru menținerea și îmbunătățirea sănătății mintale a lucrătorilor pe loc de muncă sau grupuri-țintă 100/loc de muncă
40 Programe profilactice pentru menținerea și îmbunătățirea sănătății mintale a lucrătorilor pe loc de muncă sau grupuri-țintă 80/persoană
41 Evaluarea consumului energetic în relație cu activitatea profesională - prin metoda calorimetriei indirecte (aparat COSMED k4b2) 250/determinare
42 Evaluarea consumului energetic în relație cu activitatea profesională - prin monitorizarea frecvenței cardiace (Holter, ECG) 100/determinare
43 Evaluarea consumului energetic în relație cu activitatea profesională - prin metoda observației și prin tabele specifice 50/determinare
44 Evaluarea reacțiilor cardiovasculare în relație cu activitatea profesională (prin monitorizare ECG și TA Holter) 150/determinare
45 Evaluarea factorilor de risc cardiovascular și a riscului cardiovascular legat de profesie 100/determinare
46 Recomandări privind îmbunătățirea protecției sănătății lucrătorilor cu risc cardiovascular legat de profesie 100/loc de muncă
47 Program de reabilitare a lucrătorilor cu risc cardiovascular și metabolic legat de profesie 500/program
48 Studii inovative privind noi factori de risc în domeniul medicinei muncii conform devizului
49 Determinarea prin expertizare a condițiilor de muncă (deosebite, speciale și alte situații) 200/expertiză

Determinări în aerul locurilor de muncă

Determinări în aerul locurilor de muncă

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Prelevare de probe de aer pe absorbitor 15/probă
2 Prelevare de probe de aer pe filtru MCE, cuarțuri, fibre de sticlă 20/probă
3 Prelevare de probe de aer pe tub adsorbant sau filtru PTFE 25/probă
4 Pulberi inhalabile gravimetrice 35
5 Pulberi respirabile 40
6 Determinarea conținutului de bioxid de siliciu liber cristalin al pulberilor prin spectroscopie IR cu transformata Fourier sau prin difractometrie 200
7 Fibre de azbest (microscopie optică) 100
8 Identificarea azbestului în diverse matrice prin spectroscopie IR cu transformata Fourier 200
9 Acetat de etil 30
10 Acetat butilic 30
11 Acetonă prin metoda clasică 30
12 Acetonă prin gazcromatografie  -  pregătire probă 50
13 Acetonă prin gazcromatografie  -  determinare 150
14 Acetat de metil 30
15 Acid acetic 30
16 Acid azotic 30
17 Acid cianhidric 35
18 Acid clorhidric 35
19 Acid fluorhidric și fluoruri 30
20 Acid fosforic 35
21 Acid sulfuric și anhidridă sulfurică 35
22 Acroleină 30
23 Alcool butiric prin metoda clasică 35
24 Alcool butiric prin gazcromatografie -  pregătire probă 50
25 Alcool butiric prin gazcromatografie -  determinare 150
26 Alcool etilic prin metoda clasică 35
27 Alcool etilic prin gazcromatografie -  pregătire probă 50
28 Alcool etilic prin gazcromatografie -  determinare 150
29 Alcool izopropilic prin metoda clasică 35
30 Alcool izopropilic prin gazcromatografie -  pregătire probă 50
31 Alcool izopropilic prin gazcromatografie -  determinare 150
32 Alcool propilic prin metoda clasică 35
33 Alcool propilic prin gazcromatografie -  pregătire probă 50
34 Alcool propilic prin gazcromatografie -  determinare 150
35 Alcool metilic prin metoda clasică 35
36 Alcool metilic prin gazcromatografie -  pregătire probă 50
37 Alcool metilic prin gazcromatografie -  determinare 150
38 Aluminiu 59
39 Amoniac 35
40 Anhidridă ftalică 45
41 Anhidridă maleică 45
42 Antimoniu 59
43 Argint metal și compuși solubili 59
44 Arsen și compuși anorganici 30
45 Benzen prin metoda clasică 35
46 Benzen prin gaz cromatografie  -  pregătire probă 50
47 Benzen prin gaz cromatografie  -  determinare 150
48 Benzină și carburanți prin metoda clasică 35
49 Benzină și carburanți prin gazcromatografie -  pregătire probă 50
50 Benzină și carburanți prin gazcromatografie -  determinare 150
51 Dioxid de carbon 35
52 Dioxid de sulf 35
53 Celosolv 70
54 Cianuri și cianogeni 30
55 Ciclohexanonă prin metoda clasică 35
56 Ciclohexanonă prin gazcromatografie -  pregătire probă 50
57 Ciclohexanonă prin gazcromatografie -  determinare 150
58 Clor 35
59 Cloroform prin metoda clasică 35
60 Cloroform prin gazcromatografie  -  pregătire probă 50
61 Cloroform prin gazcromatografie  -  determinare 150
62 Crom, oxizi de crom 59
63 Cromați și bicromați de cupru conținuți: -  în praf 59
64 Cromați și bicromați de cupru conținuți: -  în fum 59
65 Cupru 59
66 Dioxan 70
67 Epiclorhidrină 70
68 Eter etilic 70
69 Etilendiamină 70
70 Fenol prin metoda clasică 35
71 Fenol prin gaz cromatografie  -  pregătire probă 50
72 Fenol prin gaz cromatografie  -  determinare 150
73 Formaldehidă 35
74 Hidrocarburi alifatice prin metoda clasică 35
75 Hidrocarburi alifatice prin gazcromatografie -  pregătire probă 50
76 Hidrocarburi alifatice prin gazcromatografie -  determinare 150
77 Hidrochinonă 50
78 Hidrogen sulfurat 35
79 Hidroxizi alcalini 35
80 Mangan 59
81 Mercur 59
82 Metil etil cetonă 35
83 Naftalina 50
84 Naftol alfa și beta 50
85 Nichel carbonil 30
86 Ozon 30
87 Oxizi de azot 35
88 Monoxid de carbon 35
89 Oxid de etilenă prin metoda clasică 35
90 Oxid de etilenă prin gazcromatografie -  pregătire probă 50
91 Oxid de etilenă prin gazcromatografie -  determinare 150
92 Oxid de propilenă 35
93 Oxid feric 59
94 Oxid de zinc (fumuri) 59
95 Percloretilenă prin metoda clasică 35
96 Percloretilenă prin gazcromatografie -  pregătire probă 50
97 Percloretilenă prin gazcromatografie -  determinare 150
98 Plumb și compuși 59
99 Seleniu și compuși 59
100 Stiren prin metoda clasică 35
101 Stiren prin gaz cromatografie  -  pregătire probă 50
102 Stiren prin gaz cromatografie  -  determinare 150
103 Sulfură de carbon 59
104 Terebentină 59
105 Tetraclorură de carbon 59
106 Titan și oxid de titan 59
107 Toluen prin metoda clasică 35
108 Toluen prin gazcromatografie  -  pregătire probă 50
109 Toluen prin gazcromatografie  -  determinare 150
110 Toluen diizocianat prin metoda clasică 35
111 Toluen diizocianat prin gazcromatografie -  pregătire probă 50
112 Toluen diizocianat prin gazcromatografie -  determinare 150
113 Tricloretilenă 59
114 Xilen prin metoda clasică 35
115 Xilen prin gazcromatografie  -  pregătire probă 50
116 Xilen prin gazcromatografie  -  determinare 150
117 Tungsten 59
118 Uleiuri minerale 35
119 Anilină 59
120 Benzidină 59
121 Tetraetil de plumb 59
122 Hidrocarburi aromatice policiclice 59
123 Negru de fum 50
124 Pesticide și paration 59
125 Clorură de vinil prin metoda clasică 35
126 Clorură de vinil prin gazcromatografie -  pregătire probă 50
127 Clorură de vinil prin gazcromatografie -  determinare 150
128 Acizi anorganici: acid fluorhidric, acid clorhidric, acid bromhidric, acid azotic, acid ortofosforic, acid sulfuric prin ioncromatografie -  pregătire probă 80/probă
129 Acizi anorganici: acid fluorhidric, acid clorhidric, acid bromhidric, acid azotic, acid ortofosforic, acid sulfuric prin ioncromatografie -  determinare IC 200/probă
130 Amoniac prin ioncromatografie  -  pregătire probă 80/probă
131 Amoniac prin ioncromatografie  -  determinare IC 200/probă
132 Hidroxizi alcalini (LiOH, KOH, CaOH) prin ioncromatografie -  pregătire de probă 80/probă
133 Hidroxizi alcalini (LiOH, KOH, CaOH) prin ioncromatografie -  determinare IC 200/probă

Alte determinări în aerul locurilor de muncă, cu specificarea metodei de lucru

Alte determinări în aerul locurilor de muncă, cu specificarea metodei de lucru

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Determinare prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - pregătire probă pentru tehnica flacără sau cuptor de grafit 50/probă
2 Determinare prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - pregătire probă pentru tehnica generare de vapori 100/probă
3 Determinare prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - determinare tehnică flacără 50/element
4 Determinare prin spectrofotometrie cu absorbție atomică - determinare tehnică cuptor de grafit sau generare de vapori 80/element
5 Determinare prin gazcromatografie  -  pregătire probă 50
6 Determinare prin gazcromatografie  -  determinare 180/probă
7 Determinare prin lichidcromatografie -  pregătire probă 50
8 Determinare prin lichidcromatografie -  determinare 200/probă
9 Determinare prin ioncromatografie  -  pregătire probă 80/probă
10 Determinare prin ioncromatografie  -  determinare IC 200/probă

Biotoxicologie

Biotoxicologie

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Recoltare de produse biologice 5
2 Acetonă (urină) 25
3 Acid deltaaminolevulinic 25
4 Acid hipuric (urină) 20
5 Acid mandelic (urină) 25
6 Acid tricloracetic (urină) 25
7 Arsen (urină) 59
8 Cadmiu (urină, sânge) 59
9 Carboxihemoglobină 50
10 Colinesteraze 15
11 Coproporfirine 25
12 Crom (urină) 70
13 Fenoli liberi și conjugați 40
14 Clor 25
15 Mangan (urină) 70
16 Mercur (urină și/sânge) 70
17 Methemoglobină 40
18 Plumb (urină și/sânge) 70
19 Tiocianați (urină) 30
20 Uroporfirine 20
21 Compuși triclor totali 25
22 Fluor 30
23 Metale (Pb, Cd, Ni, Cr, Mn din sânge/ser/urină prin spectrometrie de absorbție atomică) - pregătire probă biologică pentru tehnica cuptor 50/probă
24 Metale (Pb, Cd, Ni, Cr, Mn din sânge/ser/urină prin spectrometrie de absorbție atomică) - determinare SAA cu tehnica cuptor 80/element
25 Mercur/Arsen din urină SAA cu generare de vapori

Biochimie şi hematologie

Biochimie şi hematologie

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Recoltare produse biologice 5
2 Examen sumar de urină 10
3 Glicemie 7
4 Calciu (total și ionic) 10
5 Creatinină 8
6 Acid uric 7
7 Tymol 7
8 Sulfat de zinc 5
9 Magneziu 7
10 Magneziu eritrocitar 70
11 Fibrinogen 10
12 Fosfatază acidă 8
13 Fosfatază alcalină 8
14 HDL-colesterol 10
15 LDL-colesterol 8
16 Colesterol 8
17 Lipide 8
18 TGO 7
19 TGP 7
20 Electroforeză 20
21 Bilirubinemie 13
22 Trigliceride 8
23 Sideremie 8
24 Amilazemie 7
25 Uree 8
26 Colinesterază 8
27 Gama glutamil transpeptidază 8
28 Lactat dehidrogenază 7
29 Proteine totale 8
30 Hemoleucogramă completă 15
31 VSH 13
32 Examen citologic exfoliat pulmonar și vezical 50
33 Identificarea corpilor azbestozici în spută 50
34 Identificarea corpilor feruginoși în spută 50
35 Determinarea imunoglobulinelor 19
36 Determinarea complementului C3 18
37 Proteina C reactivă 10
38 Beta 2 microglobulină 30
39 Testul micronucleilor 100
40 Determinarea aberațiilor cromozomiale 250
41 Referat tehnic pentru abilitarea laboratorului de toxicologie (elaborat pe baza documentației depuse pentru reabilitare) 300/referat
42 Consultanță pentru laboratoare de toxicologie 40/oră

Alte prestaţii de medicina muncii

Alte prestaţii de medicina muncii

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Consultanță de specialitate medicina muncii 35/persoană
2 Elaborarea referatului privind starea de sănătate a lucrătorilor 50/referat
3 Participare la evaluarea factorilor de risc de la locul de muncă 50/loc de muncă
4 Participare la evaluarea factorilor de risc de la locul de muncă pentru femeia gravidă sau care alăptează 50/persoană

Igiena radiațiilor

Igiena radiațiilor

Avizare şi autorizare

Avizare şi autorizare

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Avizare amplasare, construcție și reamenajare practici și activități nucleare 200
2 Avizare faze de conservare, încetare a activității și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice cu risc radiologic semnificativ 200
3 Autorizare sanitară pentru utilizarea instalațiilor dentare 200
4 Aviz sanitar pentru transportul surselor și materialelor radioactive 200
5 Autorizare sanitară pentru depozitarea surselor și materialelor radioactive 300
6 Autorizare sanitară de producere, manipulare instalații nucleare, radiologice și surse din practici și activități nucleare 400
7 Autorizare sanitară pentru utilizarea instalației Rx diagnostic, CT 300
8 Autorizare sanitară pentru utilizarea laboratoarelor mobile dotate cu instalații radiologice 300
9 Autorizare sanitară pentru activități în domeniul nuclear cu surse și instalații care nu se organizează în unități nucleare (de exemplu, service etc.) 400
10 Autorizare sanitară pentru utilizarea instalației de radioterapie 500
11 Autorizare sanitară pentru utilizarea instalației de defectoscopie industrială 300
12 Autorizare sanitară pentru utilizarea tehnicilor nucleare, difractometriei, altele asemenea 300
13 Autorizare sanitară pentru utilizarea laboratoarelor cu surse deschise 500
14 Autorizare sanitară pentru lucrul cu surse radioactive deschise în exteriorul unității de bază 500

Dozimetrii

Dozimetrii

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Verificări metrologice ale aparaturii dozimetrice 300/cameră ionizare
2

Controlul expunerii profesionale individuale la radiații ionizante

conform devizului/
persoană/lună
3 Dozimetrii de câmp la Rx dentar, difractometrii și similare 150/instalație
4 Dozimetrii de câmp la Rx diagnostic, terapie, defectoscopie 200/instalație
5 Dozimetrie de câmp la laborator cu surse deschise 350/sursă
6 Dozimetrie de câmp radioterapie 300/instalație

Etalonări

Etalonări

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Instalații de terapie convențională 1000/instalație
2 Instalații de terapie cu energii înalte 2000/instalație
3 Instalații de brahiterapie 1000/sursă
4 Instalații de medicină nucleară 800/instalație
5 Dozimetre 100/echipament

Evaluarea condiţiilor de muncă cu radiaţii ionizante

Evaluarea condiţiilor de muncă cu radiaţii ionizante

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Expertizarea unităților cu risc radiologic I 300/unitate
2 Expertizarea unităților cu risc radiologic II 400/unitate
3 Expertizarea unităților cu risc radiologic III 500/unitate
4 Expertizarea unităților cu risc radiologic IV 600/unitate

Evaluarea dozelor de radiaţii administrate pacienţilor

Evaluarea dozelor de radiaţii administrate pacienţilor

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Evaluarea dozelor la instalațiile de rontgendiagnostic 50/tip examinare
2 Evaluarea dozelor la instalațiile de rontgenterapie 100/tip examinare
3 Evaluarea dozelor la instalațiile de cobaltoterapie/TEI 150/tip examinare

Determinarea contaminării locurilor de muncă

Determinarea contaminării locurilor de muncă

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Radiometria suprafețelor 80/probă
2 Recoltarea probelor de aer 80/probă
3 Recoltarea efluenților lichizi 70/probă
4 Recoltări de probe de urină 30/probă

Biochimie şi hematologie

Biochimie şi hematologie

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Testul micronucleilor conform devizului
2 Aberații cromozomiale conform devizului

Radiometrie

Radiometrie

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Pregătirea chimică a probelor de produse alimentare în vederea analizării radiometrice 50/probă
2 Pregătirea chimică a probelor de apă potabilă/minerală în vederea analizării radiometrice 25/probă
3 Radiocesiu 350
4 Radiostronțiu 350
5 Radiu 226 450
6 Poloniu 210 și plumb 210 450
7 Uraniu natural 450
8 Thoriu natural 450
9 Iod 131 450
10 Tritiu 450

Alte determinări specifice

Alte determinări specifice

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Spectrofotometrie standard pe timp de măsură (minimum 20 de ore) HPGe 500
2 Spectrofotometrie standard pe timp de măsură (minimum 20 de ore) NaI 250
3 Spectrofotometrie standard pe timp scurt CS 137 și CS 134 HPGe 50/oră
4 Spectrofotometrie standard pe timp scurt NaI 12/oră
5

Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activități mari

conform
devizului
6 Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activități mici 100
7 Determinarea contaminării urinare radioactive 150

Alte prestaţii privind igiena radiaţiilor ionizante

Alte prestaţii privind igiena radiaţiilor ionizante

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Consultanță de specialitate 130/oră
2 Referat de evaluare a riscurilor în expunerea profesională la radiații ionizante 125/referat
3 Referat de evaluare pentru înregistrarea laboratorului apă - radioactivitate 300/referat
4 Expertiză de specialitate cu evaluare în vederea notificării laborator - radioactivitate conform devizului
5 Taxă de deplasare pentru efectuarea prestațiilor în afara localității laboratorului conform devizului
6 Controlul calității instalațiilor radiologice 500 lei/ instalație

Combaterea vectorilor

Combaterea vectorilor

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Avizare produse biocide 200/produs
2 Test de eficacitate a insecticidelor pentru insecte zburătoare (Musca domestica) - laborator 40
3 Test de eficacitate a insecticidelor pentru insecte târâtoare (Blatella germanica, Blatta orientalis sau Periplaneta americana) - laborator 50
4 Test de remanență pentru insecticide - laborator 500
5 Test pentru stabilirea caracterului atractant sau repelent al unui produs - laborator 40
6 Test de eficacitate a raticidelor pentru șobolani hibrizi sau șobolani albi - biobază 150
7 Expertiză pentru identificarea vectorilor sau a artropodelor generatoare de disconfort pentru specii comune - 1 probă cu aproximativ 10 exemplare 60
8 Expertiză pentru identificarea vectorilor sau a artropodelor generatoare de disconfort - constatări în teren 200
9 Test pentru stabilirea toxicității acute orale (DL50) la șobolan 300/produs
10 Test pentru stabilirea toxicității acute dermale (DL50) la șobolan 200/produs
11 Test pentru stabilirea potențialului de sensibilizare la cobai 400/produs

Cabinete medicale de frontieră

Cabinete medicale de frontieră

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Certificat de scutire de control sanitar/certificat de control sanitar al navei 400
2 Certificate internaționale de vaccinări sau profilaxie 20
3 Eliberarea certificatului internațional de vaccinare sau profilaxie 150
4 Certificat medical pentru nave 300
5 Emiterea avizului epidemiologic pentru boli carantinabile 10

Prestații diverse

Prestații diverse

Nr.
crt.
Activitatea sau
prestația
Tariful
- lei -
1 Elaborarea referatelor tehnice pe bază de dosare depuse conform devizului
2 Referat tehnic de interpretare a buletinului de măsurare de câmpuri electromagnetice 150/buletin de determinări
3 Consultanță de specialitate 130/oră
4 Studii de specialitate conform devizului
5 Referat pentru solicitări de avizare materiale și/sau campanii IEC conform devizului
6 Taxă de deplasare pentru efectuarea de prestații în afara localității laboratorului conform
7 Taxă de deplasare pentru efectuarea de prestații în afara localității laboratorului devizului
8 Elaborarea referatului de înregistrare a laboratoarelor de analiză a apei potabile 200/referat
9 Auditarea laboratoarelor de apă în vederea înregistrării 200/laborator
10 Verificarea și evaluarea dosarelor de înregistrare a laboratoarelor care efectuează controlul oficial al apei potabile 100/dosar
11 Verificarea și evaluarea dosarelor de notificare a apelor îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor 100/dosar
12 Expertiză în domeniul apei potabile și al apelor de îmbăiere 200/expertiză
13 Instruire practică de laborator 40/persoană/oră
14 Cursuri, instruiri, activități pentru informare, formare, dezvoltare, specializare în domeniul medicinei muncii, igienei și sănătății publice 40/persoană/oră
15 Determinarea factorului de protecție prin metoda vizuală 250
16 Supravegherea condițiilor igienico-sanitare din mediu/ale personalului (chestionar de simptome) 50/chestionar
17 Determinarea zgomotului urban în locuință 80/locuință
18 Determinarea/Evaluarea microclimatului ambiental 40/punct de determinare
19 Expertiză în caz de incident radiologic conform devizului

        Copyright © 2004-2022 Direcția de Sănătate Publică Neamț.