www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Actele normative care reglementează desfăşurarea de activităţi medicale şi/sau conexe actului medical în unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înființează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

Actele normative care reglementează desfăşurarea de activităţi medicale şi/sau conexe actului medical în unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înființează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc desfăşurarea de activităţi medicale şi/sau conexe actului medical în unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem actele normative incidente desfăşurării unei astfel de activităţi:

1. Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 *** Republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare

Extras „art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 *** Republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare:
(1) Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Leaii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
      a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de seryicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;
      b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici;
      c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.
(2) Dispoziţiile art. 4. art. 5 alin. (3), art. 6 - 8 şi ale art. 12 se aplică în mod corespunzător unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică.”

2. O.M.S. nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare.
3. O.M.S. nr. 1992 din 14 iunie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, autorizarea, dotarea, funcţionarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de liberă practică pentru personalul care desfăşoară servicii publice conexe actului medical, cu modificările ulterioare.
4. O.M.S. nr. 1454 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, cu modificările ulterioare.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.