www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Noutăți Știri ANUNŢ privind actualizarea documentelor din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

ANUNŢ privind actualizarea documentelor din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Reprezentanţii legali/medicii titulari ai unităţilor medicale înscrise în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale (partea I, II și III) din judeţul Neamţ trebuie să actualizeze dosarul cu următoarele documente, în copie:

  • contractul privind deţinerea legală a spaţiului, în cazul în care acesta a expirat,
  • certificatele de membru ale personalului medico-sanitar angajat/colaborator reavizate (medic, asistent medical),
  • contractele de muncă/colaborare ale personalului,
  • contractul privind gestionarea deşeurilor medicale,
  • contractul privind garanţia/service-ul aparaturii din dotarea unităţii,
  • pentru unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care sunt înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare se va prezenta documentul din care să rezulte faptul că administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici, conform O.G. nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  • statutul societăţii/actul constitutiv în cazul în care acesta a fost modificat de la data de când unitatea a fost înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Orice modificare a condiţiilor iniţiale în baza cărora unitatea a fost înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medicale va fi comunicată Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ în termen de 5 zile lucrătoare.

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.