www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Prevenire și control boli transmisibile Vaccinarea Calendarul vaccinărilor în România Calendarul naţional de vaccinare 2019

Calendarul naţional de vaccinare 2019

Calendarul național de vaccinare în România, prevazut în Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 din 30 martie 2017, privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

Vârsta recomandată*1)

Tipul de vaccinare

Comentarii

primele 24 ore

2 - 7 zile

Vaccin hepatitic B (Hep B)*2)

Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)

în maternitate

2 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)

Vaccin pneumococic conjugat

medicul de familie

4 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)

Vaccin pneumococic conjugat

medicul de familie

11 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)

Vaccin pneumococic conjugat

medicul de familie

12 luni

Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)

medicul de familie

5 ani

Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)

medicul de familie

6 ani

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)

medicul de familie

14 ani

Vaccin diftero-tetanic pentru adulţi/vaccin diftero-tetano-pertussis acelular

medicul de familie

NOTĂ:

*1) Vaccinarea copiilor abandonaţi în unităţile sanitare cu paturi se realizează la vârstele recomandate în Calendarul naţional de vaccinare sau, după caz, la alte vârste, în funcţie de starea de sănătate a acestora.

*2) În situaţia în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naştere, copiilor născuţi din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:

Vârsta recomandată

Tipul de vaccinare

Comentarii

6 săptămâni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza I 

medicul de familie

30 de zile de la prima doză

 Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza II

 medicul de familie

30 de zile de la a doua doză

 Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza III

 medicul de familie

La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinaţi conform Calendarului naţional de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).

Copiii născuţi din mame AgHBs negative vor fi vaccinaţi conform Calendarului naţional de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naştere.

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.