www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Statistica și informatica Registrul Unic Județean al Medicilor Documentele necesare pentru eliberarea codului de parafa in vederea exercitării profesiei de medic, in caz de pierdere, furt

Documentele necesare pentru eliberarea codului de parafa in vederea exercitării profesiei de medic, in caz de pierdere, furt

 1. Cerere prin care se solicită eliberarea unui noi cod de parafa.
 2. Dovada unui anunț dat în unul din ziarele locale privind pierderea sau furtul parafei.
 3. Certificatul de membru însoțit de avizul anual, eliberat de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentiști conform Legii 95/2006, din care sa reiasa specialitatea eventual competenta medicului.
 4. Dovada locului de muncă:
  • Adeverință de la locul de muncă eliberată de o unitate sanitară din județul Neamț/ contract de muncă;
  • Certificat de înregistrare fiscală (C.I.F)/certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor - în cazul înființării unui CMI;
  • Certificat Constatator de la Registrul Comerțului/Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor - în cazul înființării unui S.R.L.;
 5. Diploma (adeverința) de absolvire a facultății.
 6. Certificatul de medic specialist/primar (dacă este cazul).
 7. Atestat de studii complementare (dacă este cazul).
 8. Atestat de echivalare a studiilor obținute în străinătate - eliberat de Ministerul Educației Naționale (dacă este cazul).
 9. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul).
 10. Cartea de identitate.

DOCUMENTAȚIA SE DEPUNE LA COMPARTIMENTUL STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ. ACTELE VOR FI PREZENTATE ȘI ÎN ORIGINAL.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică Neamț.