www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Statistica și informatica Registrul Unic Județean al Medicilor Raportare personal sanitar superior Metodologia de raportare a datelor din registrul teritorial al medicilor

Metodologia de raportare a datelor din registrul teritorial al medicilor

RECOMANDARI DE ORDIN GENERAL

  1. Toate persoanele nominalizate la nivelul unităților sanitare pentru acțiunea de raportare au obligația sa cunoască prevederile ordinului ministrului sănătății nr. 1059/2003 privind declararea nominala obligatorie si evidenta medicilor.
  2. Data de referința cu care se actualizează fișierele este 1 OCTOMBRIE 2012.

ACTUALIZAREA STATELOR DE FUNCTIUNI

Statul de funcțiuni este principal instrument de actualizare a bazei de personal din județ.

Statul de funcțiuni cuprinde: medicii din județ repartizați pe unități ordonatoare, unitățile din subordine (după lanțul de subordonare), pe locurile de munca (servicii, secții, laboratoare, etc.) din fiecare unitate sanitara, pe specialități si funcții.

Statul de funcțiuni, primit de la Direcția de Sănătate Publică va fi verificat, completat si adnotat conform statului de funcţii existent aprobat al instituţiei dvs. şi a situaţiei reale existente la data de 1 Octombrie 2012, de către fiecare unitate.

Listele primite le veți modifica fără a acoperi în totalitate informaţia tipărită, cu un pix de culoare roşie sau albastră. În cazul unei erori se taie cu o linie ce este greşit şi nu se scrie peste, pentru a se putea citi si vechea informaţie.

În cazul medicilor nou angajaţi, rezidenţi sau a celor care nu se regăsesc în evidenţele transmise, vă rugăm să completaţi cu datele medicului fişa din Anexa 2, realizată după modelul din Anexa 1a) la ordinul ministrului sănătății nr. 1059/2003, Structura datelor privind evidenţa medicilor din registru naţional în vederea luării în evidenţă.

În cazul în care medicul are competenţe, supraspecializări care nu apar în listele primite, vă rugăm să completaţi, în fişa din Anexa 2, competenţa/supraspecializarea, anul, seria şi numărul certificatului care atestă obţinerea lor.

La medicii care au şi alte locuri de muncă vă rugăm să specificaţi printr-o notă: „venituri si din alte surse decât salariul de bază”.

Va rugam sa controlați riguros datele pe care le adăugați!

La baza autentificării actului medical sta codul de pe parafa care este atribuit numai medicilor.

Vă rugăm să verificați daca in cartea de munca a medicului este trecut codul de parafa și dacă acest cod este identic cu marca din statul de funcțiuni.

In caz ca nu se cunoaște codul de parafa al unei persoane, se va apela numai la informaticianul din cadrul Direcției de Sănătate Publică care se ocupa de aceasta lucrare.

Pentru cazurile in care o persoana nu a avut marca pana acum, codurile se atribuie numai de către informaticianul din cadrul Direcției de Sănătate Publică, numai după obținerea Dreptului de libera practica (certificat de membru) si după confirmarea (prin adeverința din partea angajatorului) ca medicul are loc de munca. ANEXA 1.2

În vederea identificării mai rapide a medicilor a fost introdus Codul numeric personal (CNP). Acesta nu a fost completat la toți medicii.

Când sunt înregistrate persoane noi, precum si la actualizări, trebuie introdus obligatoriu codul numeric personal (CNP).

FOARTE IMPORTANT!!!

  • Dreptul de libera practica (certificatul de membru) nu are nici o legatura cu codul de parafa.
  • In conformitate cu art. 384 si art. 483 din legea 95/2006, medicii si medicii dentiști exercita profesia de medic pe baza Certificatului de Membru al Colegiului Medicilor, eliberat si avizat anual de Colegiul Medicilor, pe baza asigurării de răspundere civila, valabila pe anul respectiv.
  • Colegiul medicilor nu solicita, pentru eliberarea Certificatului de Membru, cod de parafa.
  • Medicii rezidenți nu eliberează rețete, aceste rețete sunt parafate doar de medicul responsabil din clinica si avizate de Casa cu care are contract.
  • In plus, conform Ordonanței 12/2008, si a Deciziei nr 1/2009 a privind eliberarea certificatului de membru începând cu promoția anului 2005, Dreptul de libera practica (certificatul de membru) se acorda numai după promovarea examenului de medic specialist.
  • Un medic poate avea Dreptul de libera practica (certificat), dar daca nu are si un loc de munca in rețeaua sanitara, nu poate avea cod de parafa si nu poate intra in Registrul teritorial de medici.

TRANSMITEREA DATELOR

Listele verificate, completate şi adnotate conform metodologiei de raportare, vor fi trimise la Direcţia de Sănătate Publică Neamţ până vineri, 26 octombrie 2012, ştampilate şi semnate de către conducătorul unităţii.

Medicii rezidenţi aflaţi în instituţia dumneavoastră vor fi raportaţi către Direcția de Sănătate Publica Neamţ, până pe 14 noiembrie 2012.

De asemenea, în baza Ordinului comun MSP/CNAS nr. 668/172/1999, art.2 , pentru confirmarea corectitudinii listelor, vă rugăm să ne trimiteţi, în format electronic sau pe hârtie, statul de funcţii actualizat al instituţiei dumneavoastră, care să conţină informaţii legate de încadrarea personalului sanitar (inclusiv CNP, specialităţi, titluri medical, locul de muncă, mai puţin veniturile realizate).

Cu legatura cu acest element

        Copyright © 2004-2023 Direcția de Sănătate Publică Neamț.