Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina

Bine ați venit pe pagina Direcției de Sănătate Publică Neamț!


Legislație în vigoare

DECIZIA nr. 200 din 14 decembrie 2015

privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii

Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003

Legea drepturilor pacientului

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătății

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătății

Legea nr. 113/2016 din 27 mai 2016

pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Legea nr. 176 din 18 octombrie 2000

privind dispozitivele medicale

Legea nr. 226 din 5 iunie 2009

Legea organizarii si funcționarii statisticii oficiale în România

Legea nr. 226/2009

privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 321 din 26 iunie 2001

privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni

Ordin 1074 din 23.09.2016

privind aprobarea listei unităților sanitare și a medicilor prescriptori ai medicamentelor imunosupresoare pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați

Ordin ministrului sănătății nr. 1524 din 4 decembrie 2009

privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie

Ordin ministrului sănătății publice nr. 50 din 23 ianuarie 2004

privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 601/12.06.2012

privind stabilirea modului de acordare a audiențelor în cadrul Ministerului Sănătăţii

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 386/2015 din 31 martie 2015

privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 427 din 11 aprilie 2017

privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Ordinul ministrului sănătății nr. 153 din 26 februarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

Ordinul ministrului sănătății nr. 240 din 3 martie 2004

privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora

Ordinul ministrului sănătății nr. 232 din 22 martie 2011

pentru aprobarea condițiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare care se reorganizează ca și cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte unități sanitare

Ordinul ministrului sănătății nr. 386 din 7 aprilie 2004

privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Ordinul ministrului sănătății nr. 610 din 14.05.2009

privind raportarea deceselor de cauză violentă de către Instituţiile de Medicină Legală

Ordinul ministrului sănătății nr. 1074 din 23.09.2016

privind aprobarea listei unităților sanitare și a medicilor prescriptori ai medicamentelor imunosupresoare pentru tratamentul în ambulatoriu al pacienților transplantați

Ordinul ministrului sănătății nr. 1030 din 20 august 2009

privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul ministrului sănătății nr. 1078 din 27 iulie 2010

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Ordinul ministrului sănătății nr. 1028 din 27 august 2013

pentru modificarea şi completarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013

Ordinul ministrului sănătății nr. 1059 din 20 noiembrie 2003

privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor

Ordinul ministrului sănătății nr. 1078 din 27 iulie 2010

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Ordinul ministrului sănătății nr. 1014 din 20 iunie 2011

privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de diabet zaharat

Ordinul ministrului sănătății nr. 1011 din 9 iunie 2011

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

Ordinul ministrului sănătății nr. 1159/31.08.2010

privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

Ordinul ministrului sănătății nr. 1162 din 31.08.2010

pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Ordinul ministrului sănătății nr. 1500 din 24 noiembrie 2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensiva din unitățile sanitare

Ordinul ministrului sănătății nr. 1636 din 15 decembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală

Ordinul ministrului sănătății publice nr. 613 din 9 mai 2013

privind aprobarea Normelor de organizare şi desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști şi asistenții medicali de pediatrie

Ordinul ministrului sănătății publice nr. 919 din 27 iulie 2006

privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului

Ordinul ministrului sănătății publice nr. 919 din 27 iulie 2006

privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului

Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1764 din 22 decembrie 2006

privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică

Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 267/1253 din 21 martie 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 648/406 din 3 iunie 2014

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006

privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1503/1009 din 11 decembrie 2013

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006

privind înregistrarea și raportarea statistica a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua și spitalizare de zi

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500 din 11 iulie 2008

pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personala, pe baza de prescripție medicala, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Ordonanța Guvernului nr. 124 din 29 august 1998

privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
Mai multe ...
Avize și autorizații

avize

Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

reg_unic

Județul Neamț în cifre

Județul Neamț în cifre

Doneaza sange, fii generos!
Doneaza
Depistarea precoce activă a cancerului de col uterin
Lavender_ribbon.png

 

Galerie activităţi
Toate imaginile »
Proiecte

„VIATA”

Proiect strategic al Ministerului Sanatatii cu obiectivul de a realiza 42 de planuri judetene si un Plan National de Actiune pe Nutritie si Activitatea Fizica la Copii si Adolescenti, printr-o abordare ecologica-populationala, inter-institutionala, inter-sectoriala, bazata pe dovezi.

„Tăria bună doar la caracter”

proiect local de prevenire a consumului de alcool şi produse „etnobotanice” în rândul elevilor de liceu
Mai multe ...
 

        Copyright © 2004-2017 Direcția de Sănătate Publică Neamț.